Περιγραφή θέματος

 • Αυτό το θέμα

  Επιλογή ομάδας πρακτικής άσκησης

  Για την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να επιλέξετε έναν από πέντε άξονες που αναφέρονται παρακάτω:

  ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη

  Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

  10ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών (Μαράσλειο)

  Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

  Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

  ΔΥΕΠ (από τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων Μαλακάσας)

  Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας

  Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

  Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής

  ΔΥΕΠ (από τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων Μαλακάσας)

  Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα (Δημοτικό, Γυμνάσιο - Λύκειο)

  Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

  Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική

  Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

  Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα Ανοιχτή"

  Κιβωτός του κόσμου

  Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη*

  Παιδικοί Σταθμοί

  Νηπιαγωγεία

  Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.

  * Ο άξονας αυτός δίδεται ως επιλογή στους εξ αποστάσεως φοιτητές υπό προϋποθέσεις

 • Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη
 • Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική
 • Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη