Περιγραφή θέματος

 • Αυτό το θέμα

  Επιλογή ομάδας πρακτικής άσκησης

  Για την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να επιλέξετε έναν από πέντε άξονες που αναφέρονται παρακάτω:

  1ος άξονας. Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη

  1. Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
  2. ΔΥΕΠ Από τα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων Μαλακάσας
  3. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα ανοιχτή»

  2ος άξονας. Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

  1. ΔΥΕΠ Από τα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων Μαλακάσας
  2. Γυμνάσιο-Λύκειο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
  3. Φάρος Τυφλών – Μουσείο Αφής

  3ος άξονας. Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής

  1.  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΠΕ) Ελευσίνας
  2. Σ.Δ.Ε. Ελεώνα Θηβών Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θήβας
  3. Φάρος Τυφλών – Μουσείο Αφής

  4ος άξονας. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική

  1. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα
  2. Παιδικά χωριά SOS
  3. Κιβωτός του κόσμου

  5ος άξονας. Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη

 • Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μέσα στη σχολική τάξη
 • Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Καινοτόμες δράσεις σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της αγωγής
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιού/εφήβου και Συμβουλευτική
 • Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη

  Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Ανήκεις στο Σχολική παιδαγωγική και διδακτική πράξη